През 2021 г. се проведе работна среща между г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев – председател на общински съвет, инж. Красимир Дебеляшки – еколог на община Костинброд, инж. Тома Белев – към 2021 г. председател на УС на Асоциация на парковете в България и към 2022 г.- зам.-министър на околната среда и водите, и д-р Десислава Алексова – експерт в областта на туризма.

Срещата беше по повод внесеното предложение в Министерство на околната среда и водите за нова защитена територия, категория природна забележителност „Безденски извори“, в землището на село Безден, община Костинброд.

Новата природна забележителност е вече факт!

Заповед за обявяване на нова природна забележителност подписа министърът на околната среда и водите Борислав Сандов.

Мотивите на решението по Закона за защитените територии са опазване на карстовите извори като обект на неживата природа с естетична стойност и възможността за развитието на екологосъобразен туризъм. Предложението за обявяване на природната забележителност е на Асоциацията на парковете в България, със съдействието на община Костинброд.

Новият обект на защита е с обща площ 161,736 дка в землището на село Безден и се вписва в регистъра на защитените територии на МОСВ. Местността от години е място за туристически посещения, облагородено от общината. Обявяването й за защитена ще подпомогне превръщането й в една от големите туристически дестинации на територията на община Костинброд и ще допринесе за развитието на туризма в нея.

Обявена е нова природна забележителност – „Безденски извори“ | МОСВ (government.bg)

11765 посещения общо 1 посещения за деня
Радостни сме да Ви съобщим, че “Безденските карстови извори” са обявени от Министерство на околната среда и водите за природна забележителност!