Проектът се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT – EU.

Стойността на проекта възлиза на 140 735,10 лв. “Топъл обяд” е част от социална политика, която Община Костинброд развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация.

Проектът стартира на 04.01.2021г. и подсигурява предоставянето на топъл обяд на най-нуждаещи се и уязвими лица при спазване на всички противоепидемични мерки, включително да се доставя храната до дома на потребителите. По проекта се изхранват 110 лица. Те ежедневно получават в дома си супа, основно ястие и хляб, а при възможност и десерт, опаковани в съдове за еднократна употреба.

Целевите групи, които са допустими за включване по проекта са:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

По проекта се оказват и съпътстващи мерки, изразяващи се в съдействие за ползване на административни услуги при нужда, предоставяне на информация относно управление на семейния бюджет, съвети за здравословното хранене и др.

Община Костинброд продължава приема на заявления – декларации от лица, желаещи да бъдат включени в Проект BG05FMOP001-5.001-0055-C08 “3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в Община Костинброд“. Всички идентифицирани нуждаещи се лица подлежат на потвърждаване от Дирекция „Социално подпомагане“ – град Костинброд за принадлежност към допустимата целева група.

 

291 посещения общо 1 посещения за деня
Подписа се анекс за удължаване на договорa между Агенция за социално подпомагане, чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ и Община Костинброд за изпълнение на проект BG05FMOP001-5.001-0055-C08 „3-1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в Община Костинброд” до 09.09.2022г.