ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

П О КА Н А за участие в тридневен обучителен курс по проект CB007.2.31.141 „Прилагане на интелигентни политики за управление, мониторинг и превенция на околната среда“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез ИНТЕРРЕГ – ИПП ТГС България – Сърбия 2014-2020 г., Реф. № РД-02-29-216/03.12.2020 г., организиран от община Костинброд

 

 

 

218 посещения общо 1 посещения за деня
П О КА Н А за участие в тридневен обучителен курс по проект CB007.2.31.141 „Прилагане на интелигентни политики за управление, мониторинг и превенция на околната среда“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез ИНТЕРРЕГ – ИПП ТГС България – Сърбия 2014-2020 г., Реф. № РД-02-29-216/03.12.2020 г., организиран от община Костинброд; П О КА Н А за участие в двудневна Кръгла маса по проект CB007.2.11.180 „Спортният туризъм – Нашето Общо бъдеще“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез ИНТЕРРЕГ – ИПП ТГС България – Сърбия 2014-2020 г., Реф. № РД-02-29-55/22.02.2021 г., организиран от община Костинброд