Днес, в малкия салон на НЧ “Иван Вазов-1947”, на заседанието на общинския кризисен щаб беше взето решение да бъде обявено частично бедствено положение в община Костинброд.

З А П О В Е Д №РД-05-218, гр. Костинброд 18.08.2022г.

На щаба присъстваха кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов, инж. Теодора Гогова и г-н Александър Ненов – зам.-кметове, г-жа Искра Лазарова – кметски-наместник на село Чибаовци, г-н Никола Стоичков- началник РСПБЗН, г-н Георги Калайджиев- началник РУ-Костинброд, майор Димитър Донев- командир на ВФ 34 420, г-н Живко Георгиев- управител на ВиК- Костинброд и общински съветник, г-н Бойчо Палакарски- Държавно горско стопанство- Сливница, г-жа Валя Иванова- секретар на община Костинброд, инж. Красимир Дебеляшки- еколог на община Костинброд, г-н Димитър Георгиев- общински инспекторат – Костинброд, г-жа Надежда Боянова – директор дирекция в община Костинброд, г-н Валентин Василев- ОМП, г-жа Жасмина Иванова – военен отчет, г-н Иван Благоев- председател на потребителна кооперация- Костинброд и служители на община Костинброд.

В следствие на изминалите денонощия и внезапното спиране на притока на вода в река Искрецка, което доведе до спиране на водоснабдяването в с. Искрец, с. Свидня, гр. Своге и части от с. Церово, село Чибаовци, община Костинброд е пряко засегнато от случващото се. Фактическата обстановка бе докладвана от г-жа Искра Лазарова – кметски наместник на село Чибаовци, която с пуснат сигнал до общинска администрация с вх.номер 10.00-104/25.07.2022г. оценява ситуацията като бедствена – до водоизточника за село Чибаовци „Меча поляна“ – не достига никакъв дебит. Това е довело до намаляване на водоподаването в с. Чибаовци от близо два месеца и до изцяло спиране на водата от два дни. В село Чибаовци всеки четвъртък пристига водоноска, която не достига за цялото население, особено в случай на летни месеци, когато вилните зони са пълни с живот и преодоляват възрастните жители. Селото се нуждае от чиста питейна вода! На молбата ни за помощ реагираха две от големите компании в производството на бутилирана минерална и изворна вода, намиращи заводите им в община Костинброд, а именно Кока Кола Хеленик, като в съдружие на Банкя и изворна вода „ЕГО“. Те ще помогнат с бутилирана минерална и изворна вода на място в село Чибаовци – днес в 15.00 часа.

40014 посещения общо 1 посещения за деня
Кризисният щаб на община Костинброд обяви частично бедствено положение в село Чибаовци, община Костинброд!