Срещата бе организирана от Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни- гр. Костинброд, с кампанията „Живей чисто“, съвместно с Център за обществена подкрепа „Промяна“ и Дневен център за работа с деца на улицата – гр. Костинброд.

Специален гост бе г-жа Петя Петрова – секретар на Централна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и г-н Константин Томанов – дългогодишен секретар на ЦКБППМН и лектор на срещата.

Организатори и модератори на срещата бяха г-н Александър Ненов – зам.-кмет на община Костинброд и г-жа Тереза Власайкова – секретар на МКБППМН – гр. Костинброд.

На дискусията присъстваха директори на училища и детски градини в община Костинброд, директори на социални центрове, представители на отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“- гр. Костинброд, служители на социални центрове и на общинска администрация  – Костинброд, граждани и подрастващи младежи.

Г-н Томанов презентира пред аудиторията опасностите от употребата на райски газ при малолетните и непълнолетните.

Забавлението, което предоставя райският газ, приключва бързо, но ефектите от прекалената употреба може да са трайни. В комбинация с алкохол и други наркотици обаче райският газ може да предизвика перманентни щети на нервната система и дори парализа, заяви г-н Томанов.

Според доклад на дирекция „Обществено здраве и здравен риск“ в Министерството на здравеопазването, веществото Диазотен оксид може да доведе до оток на мозъка, включително до смъртоносен изход заради влиянието върху организма. Поради тази причина превенцията е много важна!

Общинска администрация – Костинброд, съвместно с кампанията „Живей чисто“ ще продължават да организират срещи и дискусии, с цел информирането на родители и деца за вредите от райския газ и други наркотични вещества, като следващи срещи-дискусии ще бъдат проведени и в училищата в община Костинброд през настоящата учебна година.

8851 посещения общо 1 посещения за деня
На 30 август 2022г., в НЧ „Иван Вазов-1947“, гр. Костинброд се проведе среща- дискусия на тема : „Модерната отрова – райски газ“