Изложбата включва уникални снимки на оброчища от цялата община. Кръстовете са една от съкровищницата на българската култура и духовност, запазила се още от османско владичество до ден днешен.

Може да видите Оброци и Оброчни Кръстове във всички села в община Костинброд, махали, гори и върхове. Идеята за заснемането на Кръстове в цялата общината започна от среща в кабинета на кмета на община Костинброд, когато получи покана за участие в седмицата на Културата в Палермо. Община Костинброд представляваше България и какво друго по – истинско, религиозно и показващо българщината от оброчните кръстове на родовете ни.

Един Оброк не показва само религията на даденото населено място. Оброкът представлява традициите на поколенията, на живеелите преди и живеещите сега тези населени места.

На изложбата всички присъстващи успяха да видят съвсем реалистично и самите оброчища, благодарение на VR очила и клипът, заснет специално за Седмицата на Културата в Палермо, Италия.

На изложбата присъстваха г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев – председател на Общински съвет-Костинброд, г-н Александър Ненов- зам.-кмет на община Костинброд, г-н Бойко Борисов – кметски наместник в село Бучин Проход – участник във филма за оброчните кръстове, духовни лица – отец Николай към храм “Св.Св. Кирил и Методий” и отец Силуан към храм “Св. Илиян”, село Голяновци, общински съветници, кметове на населени места, директори на училища, детски градини и социални центрове и жители на общината.

6741 посещения общо 1 посещения за деня
Изложба с над 40 фотоси на Оброчни кръстове отвори врати в малкия салон на НЧ “Иван Вазов-1947”, гр. Костинброд