Във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 2 октомври 2022 година избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателните списъци по настоящ адрес, подавайки лично с документ за самоличност заявление по образец в сградата на община Костинброд, в Центъра за административно обслужване, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа, в срок до 17 септември 2022 година включително.

7150 посещения общо 1 посещения за деня
Срокове за избирателите: До 17 септември подаваме заявления за гласуване по настоящ адрес!