В Деня на българската община, 12 октомври, в сградата на общинска администрация- Костинброд ученици от Първо ОУ “Васил Левски”, Второ ОУ “Васил Левски”, СУ “Д-р Петър Берон”, ПГВМСС “Св.Георги Победоносец”, НУ “Отец Паисий”, с.Драговищица и деца от Дневен център за работа с деца на улицата бяха ръководители и служители в община Костинброд. Учениците изтеглиха жребий с длъжности в кабинета на кмета, запознаха се с функцията и отделите в общината.

✔️Възпитаниците на НУ „Отец Паисий“, село Драговищица заеха длъжностите Кмет на община Костинброд и архитект на община Костинброд;

✔️Заместник- кмет в ресор “Образование, култура и социални дейности” и Връзки с обществеността бяха ученици от СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Костинброд;

✔️Главен счетоводител и служител “Сигурност и обществен ред” поеха деца от Дневен център за работа с деца на улицата;

✔️Първо ОУ „Васил Левски“ работиха на длъжностите Секретар на община Костинброд и Директор на Дирекция „Транспорт“;

✔️Второ ОУ „Васил Левски“ подготвяха документи като юрисконсулти и експерти в отдел “Оперативни програми и проекти”;

✔️Началник отдел „Строителство“ и деловодител в „Административно-информационно обслужване“ в община Костинброд бяха ученици от ПГВМСС „Св. Георги Победоносец.

Общинска администрация реши днес да отпразнува своя празник, като покаже на младото поколение своята професия, мисия, дълг…

Надяваме се децата да са останали с хубав спомен от днешния ден и да сме спомогнали за бъдещето им професионално ориентиране като инженери, експерти, икономисти, юристи или счетоводители на община Костинброд.

/Фотограф: Теодор, 4 клас от СУ „Д-р Петър Берон“/

20069 посещения общо 1 посещения за деня
В Деня на българската община, 12 октомври, в сградата на общинска администрация- Костинброд ученици бяха ръководители и служители в община Костинброд