Уважаеми госпожи и господа,
Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) има удоволствието да Ви покани на 20 октомври 2022 г. (четвъртък) от 11:00 часа на информационна среща  на тема „Отворени и предстоящи възможности за финансиране на проекти до края на 2022 г.“. По време на  информационната среща ще бъдат презентирани програми за енергийно обновяване на жилищния и нежилищния сграден фонд, както и възможности за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) в еднофамилни сгради и многофамилни сгради.  Ще бъдат представени отворени и предстоящи мерки за подобряване на различни видове инфраструктура в общините. В програмата са включени и възможности за подкрепа на бизнеса и земеделските стопанства. Предвидени са и мерки, насочени към образователни, социални и културни институции.

Срещата ще се проведе в малка зала на Народно читалище „Иван Вазов – 1947“, пл. „Иван Вазов” № 1, гр. Костинброд.

Участието в събитието е напълно безплатно. Приложено можете да откриете програма на събитието.

С уважение, ЕКИП НА ОИЦ-СОФИЯ

 

310 посещения общо 1 посещения за деня
Информационна среща на тема „Отворени и предстоящи възможности за финансиране на проекти до края на 2022 г.“.