Събитието ще се проведе на 20.10.2022г., в Народно читалище „Иван Вазов – 1947”.
Каним всички представители на бизнеса и неправителствения сектор да участват в Кръгла маса от 15:30 – 17:00ч., в Малък салон.

От 17:10ч. всички заинтересовани страни и граждани могат да посетят Информационната среща в Големия салон на читалището, която след официалната си част, ще продължи в неформална среда.

Децентрализацията на енергийния сектор е една от важните теми по отношение на енергийния преход. Електрическата и топлинна енергия, генерирани от възобновяеми енергийни източници, изисква изграждането на множество малки съоръжения за производство, които да са разположени по-близо до мястото на потребление.

Какви са предимствата на децентрализираната система и от каква инфраструктура се нуждаем?

Можем ли да сме енергийно независими?

Каква е възвращаемостта на инвестицията във ВЕИ?

Отговори на тези върпоси ще чуете на 20.10.2022г. между 15:30 и 18:00ч. в НЧ „Иван Вазов – 1947”, гр. Костинброд.

Събитията са част от информационна кампания, фокусирана върху трите оси на прехода към зелената икономика – Декарбонизация, Децентрализация и Дигитализация, на ПРОЕКТ „АКТИВНИ ГРАЖДАНИ ЗА ЕНЕРГИЙНО НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНИ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Основната цел на проекта е повишаване на гражданската осведоменост в общините Панагюрище, Костинброд, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход.

Проектът се изпълнява от „Асоциация на българските градове и региони” /АБГР/, в партньорство с „Институт по предприемачество, устойчиво развитие и иновации” /ИПУРИ/, „Български Енергиен и Минен Форум“ /БЕМФ/, B16 Urban Energy AS, Осло, Норвегия и гореизброените общини.

 

231 посещения общо 1 посещения за деня
Асоциация на българските градове и региони /АБГР/, съвместно с Община Костинброд, организират Кръгла маса и Информационна среща на тема „Децентрализация на енергийния сектор в България”.