На 20.10.2022г. Асоциация на българските градове и региони /АБГР/, съвместно с Община Костинброд, проведоха Кръгла маса и Информационна среща на тема „Децентрализация на енергийния сектор в България” в Народно читалище „Иван Вазов – 1947”.

Заинтересовани страни и граждани имаха възможността да посетят Информационната среща в големия салон на читалището, която след официалната си част, продължи в неформална среда.
Децентрализацията на енергийния сектор е една от важните теми по отношение на енергийния преход. Електрическата и топлинна енергия, генерирани от възобновяеми енергийни източници, изисква изграждането на множество малки съоръжения за производство, които да са разположени по-близо до мястото на потребление.

Конференцията бе открита от г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд.

Ст.н.с. инж. Хиновски, г-н Стефан Абаджиев и г-жа Цвета Димитрова предоставиха отговори на въпросите: Какви са предимствата на децентрализираната система и от каква инфраструктура се нуждаем? Можем ли да сме енергийно независими? Каква е възвращаемостта на инвестицията във ВЕИ?

Събитията са част от информационна кампания, фокусирана върху трите оси на прехода към зелената икономика – Декарбонизация, Децентрализация и Дигитализация, на ПРОЕКТ „АКТИВНИ ГРАЖДАНИ ЗА ЕНЕРГИЙНО НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНИ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Основната цел на проекта е повишаване на гражданската осведоменост в общините Панагюрище, Костинброд, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход.
Проектът се изпълнява от „Асоциация на българските градове и региони” /АБГР/, в партньорство с „Институт по предприемачество, устойчиво развитие и иновации” /ИПУРИ/, „Български Енергиен и Минен Форум“ /БЕМФ/, B16 Urban Energy AS, Осло, Норвегия и гореизброените общини.

На срещата присъстваха г-н Ергин Емин – председател на УС – АБГР, г-н Евтим Евтимов – главен секретар -АБГР, ст. н. с. инж. Иван Хиновски – Председател на Български енергиен и минен форум/ БЕМФ, г-н Стефан Абаджиев – Българска браншова камара ,,Умни мрежи“, г-жа Цвета Димитрова – програмен директор на Институт за предприемачество, устойчиво развитие и иновации / ИПУРИ, г-жа Ралица Маринова – ръководител проект ,,Активни граждани за енергийно независими общини“, г-жа Калина Ганева – гл. ек. проучвания, г-н Георги Иванов – представител от ,,Мултипринт“ ООД, от община Костинброд, г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев – председател на общински съвет Костинброд, г-н Александър Ненов- зам.-кмет на община Костинброд, г-жа Гергана Величкова – кметски наместник с. Опицвет, г-жа Емилия Костова – кметски наместник с. Богьовци и експерти от общината.

5529 посещения общо 1 посещения за деня
В град Костинброд се състоя Кръгла маса и Информационна среща на тема „Децентрализация на енергийния сектор в България”