275 посещения общо 1 посещения за деня
П О К А Н А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ПО ПОЕТ ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД