В рамките на посещението си на делегацията от Казахстан важно място бе отредено на община Костинброд. Общината има успешно реализирани 5 проекта с фонда по „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”. Проектите бяха презентирани в малкия салон на НЧ „Иван Вазов-1947“ от г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд.

Фондът има изградено добро партньорство през годините с община Костинброд и вече на лица са обновените сгради на Първо ОУ „Васил Левски“- начален курс, Първо ОУ „Васил Левски“- прогимназиален курс , Второ ОУ „Васил Левски“-начален курс, Второ ОУ „Васил Левски“-прогимназиален курс и Детска градина „Виолина“, село Петърч. Фондът предлага възможност за обновяване на техническите бази на училища и детски градини в малките населени места.

Фонд „Енергийна ефективност” бе представен от Изпълнителния директор на фонда –д-р Драгомир Цанев.

Делегацията от Казахстан посетиха обновените сгради на Първо ОУ „Васил Левски“ и Второ ОУ „Васил Левски“ и се запонзаха с директорите г-жа Даниела Борисова и г-жа Красимира Манова.

18640 посещения общо 1 посещения за деня
България е домакин на обменен международен опит в областта на финансиране и изпълнение на проекти за енергийна ефективност като бяха споделени примери от община Костинброд пред делегация от 15 казахстанци, представители на министерства, агенции, фирми и асоциации, както и международни партньори.