Училището има своя нов директор, г-н Александър Евтимов – креативен и амбициозен млад човек готов да продължи развитието на средното ни училище и да го превърне в елитна гимназия.

През 2022 година община Костинброд завърши проект „Реконструкция и оборудване на СУ „д-р Петър Берон“ – гр. Костинброд, находящи се в УПИ I, кв. 88, по действащия ПУП на гр. Костинброд, община Костинброд ”

Основни дейности по проекта бяха:

1. Реконструкция и оборудване на спортна площадка за футбол №1.

2. Реконструкция и оборудване на спортна площадка за баскетбол и волейбол №2.

3. Реконструкция на скатен покрив на сградата над начален курс.

4. Вертикална планировка. С проекта е решен проблема с наводняването на столовата, като в северната част на сградата се изпълни алея с ширина 1,50м., която ще спре водопритока към сградата.

5. Ремонт и реконструкция на съществуващата ограда. Цялото училище е с изградена нова ограда.

Измина година, която беше пълна с предизвикателства, трудности, но и много успехи. Година, в която не спряхме да работим и да мечтаем!

За община Костинброд една от най-важните сфери е именно образованието и материалната база към нея. За по-малко от 10 години, общината успя да реализира множество проекти и да обнови шестте училища на нейна територия. Към днешна дата се обновяват Първо и Второ ОУ „Васил Левски“.

Работата няма да спре до тук! През 2023 година в СУ „Д-р Петър Берон“ ще бъде изграден паметник на патрона на училището д-р Петър Берон.

Продължаваме да развиваме училищната база, да надграждаме и да създаваме все по-благоприятна среда за нашите деца и за бъдещето на България!

🌟 Весела Коледа и щастлива Нова 2023 година! 🌟

СУ ”Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” гр. КОСТИНБРОД – YouTube

14940 посещения общо 1 посещения за деня
Завършваме годината с добри новини за най-голямото училище на територията на община Костинброд – СУ „Д-р Петър Берон“