Събитието ще се състои на 26 януари 2023 г. в НЧ „Иван Вазов-1947“ в гр. Костинброд от 10 ч., като има за цел да събере на едно място всички заинтересовани страни, които да обсъдят заедно актуалните въпроси, решения и тенденции в развитието на бизнеса, имотния пазар и инфраструктурата на града и цялата община.

5043 посещения общо 1 посещения за деня
EURONEWS BULGARIA организира Конференция „Инвестиции и развитие на Костинброд“, която ще се проведе с участието на министъра на икономиката и индустрията г-н Никола Стоянов