196 посещения общо 1 посещения за деня
Във връзка с изпълнение на проект № BG05SFPR002-2.001-0002 “ Грижа в дома в община Костинброд“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, община Костинброд УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ АНГАЖИРАН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА