ЖП ПРЕЛЕЗЪТ ЩЕ БЪДЕ ЗАТВОРЕН:
ОТ 23:00 ЧАСА НА 02.05.2023г.
ДО 04:00 ЧАСА НА 03.05.2023г.

ДП “ НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ СОФИЯ
уведомява гражданите, че в района на жп прелез на км 15 + 395 гара Костинброд ще бъде прекъснато частично движението на ППС през нощта от: 23:00 часа на 02.05.2023г. до 04:00 часа на  03.05.2023г.

1930 посещения общо 2 посещения за деня
РЕМОНТ И ЧАСТИЧНО ПРЕКЪСВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ППС В РАЙОНА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ПРЕЛЕЗ НА КМ 15+395 В МЕЖДУГАРИЕТО КОСТИНБРОД – ПЕТЪРЧ