В спортното събитие взеха участие отбори от ОУ „Отец Паисий”- с.Петърч, Първо ОУ “Васил Левски“- гр. Костинброд , Второ ОУ “Васил Левски“- гр. Костинброд и СУ „Д-р Петър Берон“- гр. Костинброд. На турнира съдийстваха Теодора Николова и Анита Костадинова – съдии предоставени от Българска федерация по хандбал.

Отборите на четирите училища играха с много хъс  и амбиция, ръководени от своите учители по физическо възпитание и спорт.

След три часова блестяща и оспорвана  игра пред всички присъстващи на общинския  турнир, беше отсъдено и крайното  класиране по следния начин:

I – во място –   СУ „Д-р Петър Берон”

II – ро място –  I ОУ „Васил Левски“

III – то място – II ОУ „Васил Левски“

IV – то място – ОУ „Отец Паисий“

Учениците бяха наградени с медали и купи осигурени от община Костинброд и връчени от г-жа Ивета Иванова –Димитрова – ст. експерт „Демографска, семейна и младежка политика“ в община Костинброд заедно и с присъстващите съдии на турнира.

147 посещения общо 1 посещения за деня
На 17.05.2023 г. от 13:30 часа в двора на ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“ на мултифункционалното игрище се проведе Общински турнир по хандбал – за момичета от V до VII клас, част от училищните спортни игри през настоящата година в община Костинброд.