През месец юли 2023 година се завърши ремонтирането на покрива на сградата, в която се помещават НЧ „Труд и просвета-1941“ и кметство село Градец. Това е не само ремонт на покрива, а и инвестиция в бъдещето за китното село Градец. Читалищата играят ролята на културни центрове и залагат основите на образованието, културата и обществената активност. Сега, с новосъздадената и красива обстановка, сме готови да дадем нов старт на различни културни и образователни инициативи за жителите на селото.

Градец има вече своя изцяло нов облик! Селото е с обновен площад, реновирано стълбище, чешма, пейки и места за отдих и поддържана сграда на читалище и библиотека.

Само преди месец се проведе един от трите фолклорни фестивали в община Костинброд – Хайдушки ручей. Фестивалът събра състави от цяла Софийска област и събра десетки любители на фолклора на обновения площад.

Идеята на община Костинброд, с подкрепата на Общински съвет-Костинброд е в бъдеще да се реновира и залата на НЧ „Труд и просвета-1941“.

В капиталовата програма община Костинброд винаги е залагала на поддръжката на общинския си сграден фонд. Почти всички културни или образователни институции като читалища, училища или детски градини са с реновирани покриви,  енергийна ефективност или построени изцяло нови сгради за доброто поддържане на устойчива и модерна инфраструктура.

Тези усърдни усилия и инвестиции са направени с цел да се осигури на нашите ученици и членове на общността комфортни и безопасни образователни и културни условия, които ще подпомогнат техния личен и професионален растеж.

Община Костинброд ще продължи да инвестира в образователните и културни институции, защото вярва, че те са сърцето на общество и ключът към бъдещето на следващите поколения.

7751 посещения общо 2 посещения за деня
Възраждаме и защитаваме културните институции в селата на община Костинброд