До живущите в близост до Индустриална зона-Костинброд, в района на Втори район на град Костинброд,
Ви уведомяваме от името на петролна база „Нис петрол“ ЕООД следното:

На 25.07.2023 г. за времето от 11:00 часа до 11:30 часа ще се проведат функционални изпитания за интеграция на ЛСО /Локална система за оповестяване/ на територията на петролна база „Нис петрол“ ЕООД,  находяща се в град Костинброд, към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението.

В това време ще се извършат тестове, включващи излъчване от сирените системи на гласово съобщение за техническа проверка, акустичен сигнал за въздушна опасност и гласово съобщение за край на техническата проверка.

Писмото от „Нис петрол“ ЕООД до община Костинброд е с цел недопускане стресови ситуации и паника сред населението!

6228 посещения общо 1 посещения за деня
До живущите в близост до Индустриална зона-Костинброд, в района на Втори район на град Костинброд