148 посещения общо 1 посещения за деня
Съобщение във връзка с обявено обществено обсъждане на 18.08.2023 г. по преработена и допълнена Екологична оценка към окончателен проект на Общ устройствен план на община Костинброд