„Скъпи съграждани,
Предстои ни месец, изпълнен със събития, по случай 49 години град Костинброд!

От днес, 1-ви септември, започват различни мероприятия, с които искаме да зарадваме всички жители на общината, от най-малки до най-големи.

От днес обединяваме желание и сили, за да отбележим красотата и уникалната култура на нашата община.

Ще открием и много значими за общината ни и важни за нашите съграждани инфраструктурни обекти.

Общината ни се развива и расте благодарение на усилията на всички вас – жителите, бизнесът на територията на общината и изключително добрият екип в общинска администрация – Костинброд.

Вярвам, че заедно можем да продължим да правим община Костинброд още по-добро място за живеене и работа.

Пожелавам на всеки от вас изключителни моменти с близките и обичани хора. Нека този месец бъде изпълнен с радост, смях и спомени, които ще ни останат завинаги в сърцата.

Ще открием и много значими за общината ни и важни за нашите съграждани инфраструктурни обекти.

През последните 4 години работихме в мандат на политически и икономически кризи, на глобална пандемия, на война в съседство и мигрантски натиск, на насилие и хаос.

Работихме заедно като един отбор в трудни времена на предизвикателства и несигурност.

Работихме заедно, защото сме отбор!!!

Построихме много, важни за общината ни обекти, но няма да спрем!

Чака ни още много работа !!! „

Трайко Младенов
Кмет на община Костинброд

 

2020 г.

Борба с пандемията “COVID-19“ !!!

През 2020 г. стартира важен проект за община Костинброд „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“. Социалната услуга се предоставя в домашна среда с цел да се ограничат контактите между хората и да се спазва социалната изолация, за да се спре разпространението на COVID-19.

В град Костинброд се дезинфекцираха всички обществени пространства, като спирки, детски площадки, площади и градинки.

  • Община Континброд предприе множество превантивни мерки като: предоставяне на маски и ръкавици за многократна употреба;
  • закупиха се 5 професионални дезинфекционни станции – Автоматични диспенсъри за дезинфекция на ръце;
  • Затвориха се всички пенсионерски клубове, общинския кооперативен пазар и се наложи вечерен час;
  • обяви се гореща телефонна линия за доставка на храна и медикаменти.

Въпреки всичко през 2020 г се изпълни Проект “Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд”, като се реализираха следните пътни отсечки с обща дължина 8,68 км. :

  • Път SFO 1403 ( ул. „Ломско шосе“- Промишлена зона“)
  • Път SFO 3410 ( ул. „Ломско шосе“- кв. Обединение“)
  • Път SFO 2406 ( с. Петърч – гара Петърч)
  • Път SFO 2405 ( с. Градец – с. Царичина)
  • Път SFO 3411 ( с.Безден – с. Богьовци)

2021 г.

Стартирахме 2021 година с изпитания, напрежение и трудности. Но точно в бедствена ситуация в село Петърч, община Костинброд показа колко сме силни, човешките добродетели проличаха със съпричастност, взаимопомощ, грижа, всеотдайност и доброта!

След извънредната ситуация, община Костинброд почисти коритата на река Блато, Белица и Сливнишка река.

Общината финализира през 2021 г. три водопровода в трите най-големи села в общината: село Петърч, село Драговищица и село Голяновци. Подмененият водопровод е с обща дължина 34 км !!!

Проектите са съфинансирани от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, както и със средства от републиканския бюджет чрез МРРБ.

През 2021 година се откри STEM център в СУ „Д-р Петър Берон“. Той е съвременна образователна среда в сферата на природните науки, технологиите и иновациите и повишава интереса на учениците към технологичния сектор, инженерството и предизвикателствата на новите професии, базирани на високи технологии и дигитална индустрия. Община Костинброд не е спирала да реализира успешно проекти в образователната сфера.

Един от приоритетните обекти през 2021 г. бе Ритуалната зала в град Костинброд.
Ритуалната зала е тържественото място, знаково за всеки град, за всяка община. Българската традиция е съхранила най-хубавото на сватбения ден, за първите стъпки на младото семейство в съвместния им живот. Пожелаваме много хубави и щастливи мигове на всички бъдещи семейства, решили да сключат брак в община Костинброд, на техните родители и близки.

Община Костинброд е сред малкото общини, които могат да се похвалят със стилна и модерна зала, в която младите хора от общината да се венчаят. Освен ритуалната зала се обнови и коридорът, който отвежда до изхода на НЧ “Иван Вазов-1947”.

През същата година се откриха две нови футболни игрища в Костинброд и Безден.

През 2021г. социалните дейности не спряха да се надграждат!
Община Костинброд и в частност общинското звено Домашен социален патронаж изпълнява проекта „ Топъл обяд“ като през 2021 година бе продължен и до момента без прекъсване.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Личен асистент“.

През 2021 г. се реновира площада в село Опицвет. Площад “Независимост” е със сменена павирана настилка, озеленяване, пейки за отдих, ново енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение.

2022 г.

2022 година бе динамична година!

Рехабилирираха се улици, реновираха се сгради, изградиха се нови.

В село Чибаовци се реновира площада. Площадът пред кметството и НЧ „Развитие-1933“ е със сменена павирана настилка, озеленяване, пейки за отдих, беседка и нови сменени стълби на сградата.

В Първи район, гр. Костинброд се реновира площадът.

Площадът е реконструиран, покрит с нови павета. Обновена е паркинг зоната, както и са обособени зелени кътове с места за отдих и почивка. Реновиран е паметника и са изградени пътеки до детската площадка.

Откри се нов Пенсионерски клуб в Драговищица. След общо учредително събрание, на което присъстваха над 40 жители на село Драговищица от третата възраст, новият пенсионерски клуб в община Костинброд е с име “Извор”.

Откри се паметник на д-р Никола Чилов в градинката, където се изгражда музея на община Костинброд /Банята/. Д-р Чилов е индустриалецът, положил здравите основи на индустриалната мощ в България и прочул Костинброд като градът на модерната промишленост.

На 26.10.2022г., Община Костинброд и Министерство на регионалното развитие и благоустройството подписаха споразумение с ангажимент за изграждане на обект: „Изграждане на ул. Д. Петков“ от ОТ 918 до ОТ 926, ул. „Острова“ от ОТ 926 до ОТ 1024, ул. „Ропотамо“ от ОТ 707 до ОТ 709, гр. Костинброд – Етап 2“. През 2021г. беше извършен ремонт на над 2,200 километра улична мрежа в град Костинброд, а именно рехабилитация на ул.“Йордан Йовков“ и изграждане на ул. „Пирин“, ул. „Витоша“ и ул. „Гео Милев“ в квартала зад линията.

Откри се реновираната сграда, предназначена за Здравен дом и кметство село Опицвет. Сградата е напълно обновена и реконструирана. С подменен покрив, изолация и ново оборудване за лекарски кабинет.

Направи се ремонт на детска градина „Виолина“, село Петърч. Проектът е за изграждане на допълнително застрояване от 64 кв.м., с цел обособяване на ново помещение за яслена група, създаване на санитарни възли, ново спално помещение и санитарен възел, топла връзка между двете сгради. Изцяло подновен покрив, чисто нова оборудвана кухня, обновен коридор, нова учителска стая, подменени врати и прозорци.

Построи се чисто нов Пенсионерски клуб в село Голяновци. След общо учредително събрание, на което присъстваха около 30 жители на Голяновци от третата възраст, новият пенсионерски клуб в община Костинброд е с име “Жар- Голяновци”. Новата сграда за пенсионерския клуб включва веранда, голямо помещение, санитарен възел.

През 2022 година община Костинброд завърши проект „Реконструкция и оборудване на СУ „д-р Петър Берон“ – гр. Костинброд”

Основни дейности по проекта бяха:

1. Реконструкция и оборудване на спортна площадка за футбол №1.

2. Реконструкция и оборудване на спортна площадка за баскетбол и волейбол №2.

3. Реконструкция на скатен покрив на сградата над начален курс.

4. Вертикална планировка. С проекта е решен проблема с наводняването на столовата, като в северната част на сградата се изпълни алея с ширина 1,50м., която ще спре водопритока към сградата.

5. Ремонт и реконструкция на съществуващата ограда. Цялото училище е с изградена нова ограда.

Изгради се подпорна стена в село Петърч по ул. Еделвайс.

2023 г.

2023 година бе изпълнена с реализирането на много обекти:

Ремонт НЧ „Заря-1914“, кв. Маслово – читалището в кв. Маслово, гр. Костинброд е с обновена фасада, нова входна врата и подменена дограма, напълно ремонтиран покрив.

Дейностите по ремонта включваха: премахване на компрометираната мазилка, грундиране и боядисване с латекс за външни условия по фасадата, подмяна на входна врата, 3 броя прозорци и измазване, както и шпакловане от вътрешната страна на цялата сменена дограма в сградата.

Ремонт на НЧ „Труд и просвета – 1941“, с. Градец – През месец юли 2023 година завърши ремонтирането на покрива на сградата, в която се помещават НЧ „Труд и просвета-1941“ и кметство село Градец. Община Костинброд ще продължи да инвестира в образователните и културни институции, защото вярва, че те са сърцето на общество и ключът към бъдещето на следващите поколения.

Здравен дом в с. Петърч – На Атанасовден се освети изцяло реновираната сграда на Здравния дом в село Петърч. Това е третата реновирана сграда на Здравен дом в община Костинброд.

Второ ОУ „Васил Левски“. На 22 март 2023 година напълно реновираната сграда на Второ ОУ „Васил Левски” в кв. Шияковци, се откри официално!

Общината следва политиката, свързана с инвестициите в образователната инфраструктура с идеята, че в дългосрочен план добрата материална база ще подобри качеството на образование.

Площадът в с. Градец – Община Костинброд отбеляза 6 май – Гергьовден, с откриване на обновения площад в центъра на село Градец. Площадът пред кметството и НЧ “Труд и просвета-1941” е със сменена павирана настилка, озеленяване, пейки за отдих, беседка и нови сменени стълби, водещи към площада.

НЧ „Разум-1922“ – с. Опицвет. Народното читалище в село Опицвет вече е със сменена дограма в салона, коридорите и апаратното помещение.

Дограмата за читалището е дарение, а материалите за довършителните дейностите около подмяната й са предоставени от община Костинброд.

Нови автобуси – нови спирки!

Стартира нова и подобрена транспортна услуга в полза на гражданите. Услугата е възложена на Общинско дружество „Общински превози Костинброд“ ЕООД.

В с. Чибаовци и в с. Дръмша са подновени всички автобусни спирки, а жителите вече се радват на редовен транспорт.

Община Костинброд закупи 2 КОМУНАЛНИ МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ МАШИНИ за почистване на улиците и поддържане на зелените площи на територията на града и селата. Компактните машини МС130 от Kärcher Professional са подходящи за целогодишна употреба!

Високотехнологичните, мултифункционални и многофункционални машини ще бъдат използвани и за отстраняване на особено тежки замърсявания чрез системата за мокро почистване, която и ще премахва и фините прахови частици. Община Костинброд ще продължи да закупува комунална техника до пълното превръщане в екологично чиста община!

Училищни авотобуси – община Костинброд вече разполага с два чисто нови училищни автобуси, с които да осигури ежедневния превоз на учениците през предстоящата учебна година. Желанието на община Костинброд е специализираният транспорт за децата и учениците да бъде осигурен от общинското дружество „Общински превози-Костинброд“, което от началото на м. август тази година осъществява и обществения транспорт на пътници.

Реновирани църкви – Отделени са средства за цялостен ремонт на покрива на църквата в село Чибаовци. Изграждане на чешма в двора на църквата „Успение Богородично“ – с . Дреново. Ремонт на храм „Света Троица“ в село Бучин проход – тази година община Костинброд отпусна средства за цялостен ремонт на покрива, олтара и камбанарията. Тече строителството на православен храм „Св. мъченица Ирина“- с. Дръмша. Храм „Св. Св. Кирил и Методий“ е с чисто нов покрив, благодарение на средства, осигурени от община Костинброд!

В село Петърч през последните месеци се изградиха над 300 метра тротоари, 139 метра подпорна стена и озеленяване по ул. „Еделвайс“. Тротоар се изгради и по улица „Бузлуджа“ пред ОУ „Отец Паисий“, хоризонтална и вертикална маркировка знаци, и пешеходни пътеки за удобство и безопасност за учениците.

2655 посещения общо 1 посещения за деня
Обръщение от кмета на община Костинброд, г-н Трайко Младенов