Евелина Арсова официално стъпва в длъжност от днес като мениджър на развиващата се детска градина в най-голямото село в община Костинброд и едно от най-големите в Софийска област.

Евелина Арсова е детски учител от 5 години. Работила е в ДГ “Виолина”, село Петърч и ДГ “Пролет”, Първи район, гр. Костинброд. Завършила е предучилищна и начална училищна педагогика в Софийския Университет “Св. Климент Охридски”.
От днес г-жа Арсова поема детска градина с 160 деца в най-голямото село в община Костинброд. Новата директорка бе посрещната от г-жа Василка Владимирова – досегашен директор на ДГ “Виолина”. Г-жа Владимирова сменя г-жа Арсова и поема първа група от понеделник. Между двете директорки има пълна приемственост и детската градина ще продължава да се развива в досегашните си темпове.
На встъпването в длъжност и първи работен ден на новия директор присъстваха г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд и г-н Борислав Борисов – кмет на село Петърч.
През тази година кметът на община Костинброд ще възложи, след влизане в сила на бюджета на общината, да се изпълнят няколко довършителни дейности по детската градина:
🔷Допълнително ще бъде поставена ограда от задната страна на двора на детската градина, за да бъде предпазена материалната база на учебното заведение от неправомерни влизания в двора и вандалски прояви, каквито е имало през последните месеци.
🔷Екипът в детската градина показа на кметовете новоизградената и спечелена по ПУДООС детска площадка, като от страна на представителите на местната власт бе поет ангажимент през есента да бъдат засадени дръвчета, които да дават сянка на играещите деца на новата площадка. ДГ “Виолина” е закупила и нов котел за отопление през зимния период.
🔷Ще бъде възложено и предоставянето на КСС за частта от коридора с вход към две от детските групи, които все още не са ремонтирани.
🔷Ръководството на детска градина показа и се похвали с приключващия ремонт на санитарните помещения, именно към тези две групи. След изготвянето на количествената стойностна сметка средствата ще бъдат отделени от общинския бюджет, който все още не е влезнал в сила.
🔷През следващата година със съвместни усилия между детската градина, кметство село Петърч и община Костинброд ще бъдат реновирани стъпалата на входа на детската градина.
🔷Ще се асфалтира и входът на детската градина, където по идея на директорката ще се изгради площадка за пътна безопасност. След разговор с ръководството на Костинброд ЕКО към Регионално ДЕПО- Костинброд ще бъде изградена нова детска площадка в лицевата част на имота като бъдат подменени поставените преди 10 г съоръжения.

🍀Пожелаваме успех на новия директор!

3351 посещения общо 2 посещения за деня
Детска градина „Виолина“, село Петърч от днес е с нов директор!