‼️Всички желаещи жители и гости на общината могат да ползват карти за общинския транспорт, издадени от “Общински превози Костинброд” ООД, които предоставят отстъпки.
ℹ️Към момента издадените карти за транспорт са :
1️⃣Безплатни-ученически (син триъгълник) – 164 броя
2️⃣Ученически 20%-отстъпка (жълт триъгълник)- 102 броя
3️⃣Студентски 20%-отстъпка (жълт триъгълник) – 12 броя
4️⃣Работещи 15%-отстъпка (зелен триъгълник)- 4 броя предплатени
5️⃣Пенсионери 35%-отстъпка (лилав триъгълник)- 25 броя
6️⃣ТЕЛК Решение 25%-отстъпка(червен триъгълник)- 1 брой
✅Общо : 308 броя
📣В работни дни заявленията за издаване на месечни карти се подават в сградата на Общинска администрация Костинброд, на адрес гр.Костинброд, ул.“Охрид“ №1, кабинет №18.
👏За удобство на гражданите има отворено гише и в съботните дни от 9:00ч. – 15:00ч.
✔️Необходимите документи за издаване на картите са:
1. Заявление;
2. Декларация за обработка на лични данни;
3. Документ за самоличност.
☎️Телефон за контакт:
“Общински превози Костинброд” ЕООД – 0897 77 22 25
Дирекция “Транспортно,техническо обслужване и Оп и П” към Общинска администрация Костинброд – 0721 68718
1022 посещения общо 1 посещения за деня
📣Продължава издаването на картите за всички, използващи услугите на „Общински превози Костинброд“ ЕООД