103 посещения общо 2 посещения за деня
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна длъжност психолог – 1 бр. на пълно работно време в Център за обществена подкрепа „Промяна“ при Община Костинброд-гр. Костинброд.