312 посещения общо 3 посещения за деня
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: две свободни длъжности за „Социален работник за работа с деца на улицата“- в ДЦРДУ – гр. Костинброд