Успоредно с обществените и административни обекти ще се санират и многофамилни жилищни сгради.

Радостна информация за община Костинброд и за етажната съсобственост в трите от блоковете, които подадоха документи за кандидатстване за енергийна ефективност, намиращи се в гр. Костинброд:

1️⃣. Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на ул. “Детелина” с одобрена стойност- 755 932,59 лв.

2️⃣. Устойчиво енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда ж.к. “Бачо Киро” с одобрена стойност- 393 465, 78 лв.

3️⃣. Устойчиво енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда ж.к. “Зора 7”, с одобрена стойност- 788 199, 42 лв.

Община Костинброд отпусна средства за подготовка на техническата документация – обследване за енергийна ефективност и техническо обследване, както и технически паспорт на сградите:

1️⃣. За блок на ул. “Детелина”, гр. Костинброд са разплатени 14 222,58 лева с ДДС за техническо обследване и технически паспорт и за енергийно обследване.

2️⃣. За блок в кв. “Зора”, гр. Костинброд са разплатени 14 730,54 лева с ДДС

3️⃣. За блок “Бачо Киро”, гр. Костинброд са разплатени общо 7 488,43 лева с ДДС.

Тези суми са отпуснати от общинска администрация Костинброд, след решение на общински съвет- Костинброд.

Поздравления за всички живеещи в многофамилните жилищни сгради!

6997 посещения общо 1 посещения за деня
Три блока ще бъдат санирани в град Костинброд през 2024 година!