✅ Ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“ отново обръща поглед към проекта за тунел под Петрохан.

От Електронния регистър на обществените поръчки се вижда, че на 26 декември е стартиран търг за изработване на разширен идеен проект с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП-ПП за скоростен път Монтана – София с тунел под Петрохан.

ℹ️ Прогнозната стойност на поръчката е над 6.6 млн. лв. без ДДС. Оферти се подават до 15 февруари 2024 г., а избраният изпълнител ще има 1 година, за да изготви проектите и проучванията. Именно те ще поставят основите на бъдещата реализация на важния инфраструктурен обект!

Изрично е записано, че прогнозната стойност не може да бъде надскачана. Средствата за финансиране на търга се осигурят от държавния бюджет.

Скоростен път „Монтана – София“ с тунел под прохода „Петрохан“ е ключов елемент на националната и европейската транспортна мрежа. С реализиране на проектите в Северозападна България, а именно скоростен път „Видин – Монтана – Враца – Ботевград“ и скоростен път /Монтана – София/ ще се обезпечи транспортното натоварване по съществуващия път I-1 и ще се повиши пътната безопасност.

Второкласният републикански път II-81 “Ломско шосе” е предпочитан за пътуващите, тъй като се явява най-прекият маршрут между столицата и Монтана. Той скъсява с около 40 км направлението в сравнение в първокласния Е79. Недостатък обаче при него са множеството завои и населени места (Берковица, Лом и др.), в които скоростта е значително по-ниска. Разстоянието от Монтана до София, минавайки през второкласния път, през град Костинброд, село Бучин проход и прохода Петрохан, в момента се изминава за 3 часа.

Припомняме, че при реализиране на проекта за тунел под Петрохан в град Костинброд и село Бучин проход ще се изгради обходен път!

📢 “Във всички варианти – ще има предвиден обходен път на град Костинброд”, това изтъкна ръководството на община Костинброд.

🔔 До сега кметът със зам.-кметовете са разглеждали всички възможни варианти за обход, който да е в полза на преминаващите, но и в услуга на местния бизнес и облекчаващ гражданите в града ни от преминаващите през него ежедневно хиляди МПС-та.

Така ще се подобри и въздухът и околната среда в града и намалят в пъти опасностите от ПТП – та в многото пресечни точки между републиканския път и общинските пътища.

За повече информация ➡️➡️➡️ https://www.economic.bg/bg/a/view/api-pusna-porychka-za-proekt-na-tunel-pod-petrohan

520 посещения общо 1 посещения за деня
❗️🏔️🛣️ АПИ пусна поръчка за проект на тунел под Петрохан