Община Костинброд закупи още нова комунална техника, включваща:
 1 брой сметоизвозващ камион със система за подземни контейнери;
 1 брой самосвал оборудван със система за миене. 

Камионите са закупени от „БУЛАВТО“ АД. Това е поредната доставка на община Костинброд за бъдещото управление на комуналните услуги, което ще се осъществява от структура към общинска администрация- Костинброд. 📢 От страна на община Костинброд на предаването на камионите присъстваха г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, инж. Теодора Гогова и инж. Габриела Трайкова- зам.-кметове на община Костинброд, д-р Атанас Тенев- председател на ОбС-Костинброд, инж. Красимир Дебеляшки и г-н Мариян Младенов – общински съветници в ОбС-Костинброд и служители на общинска администрация-Костинброд.

Комуналната техника е закупена с отчисления, които община Костинброд заплаща по сметка на РИОСВ-София при депонирането на ТБО /твърд битов отпадък/ на регионалното депо! Натрупаните отчисления могат да се ползват за закупуването на транспортно/комунална техника, обезпечаваща функционирането на общинската система за управление на отпадъците.

За цялата комунална техника може да прочетете тук: ➡️➡️➡️ https://kostinbrod.bg/archives/72068

1917 посещения общо 2 посещения за деня
Община Костинброд закупи нова комунална техника