Парламентът прие на второ четене рамката на държавния бюджет за 2024 г. С обединени действа от парламентарните групи в Народното събрание в понеделник се приеха разходи в сферата на социалната политика в размер на 500 хил. лв. за дейността на Възстановителен център на деца с онкохематологични заболявания “Свети Стилян” в село Опицвет, община Костинброд – чрез трансфер към бюджета на община Костинброд.

През 2018 година се подписа договор за европейско финансиране от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 година. (ПРСР 2014 – 2020 г.) От Държавен фонд „Земеделие” за построяването на центъра се отпуснаха 3,7 млн. лв.

След изграждането през 2020 година центърът разполага със седем еднофамилни къщи, административна сграда със зали за занимания и столова, басейн и място за усамотение. В допълнение към центъра са функциониращи спортна площадка и помощно стопанство. Благодарение на сдружението на деца с онкохематологични заболявания, с огромното съдействие от Министерски съвет през 2020 г. и активна помощ от страна на община Костинброд тази благородна инициатива функционира до ден днешен.

Община Костинброд постигна през 2021 г. споразумение, което осигурява ефективното функциониране на единствения в страната Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания в рамките на общо почти четири години при оптимално обезпечаване на всички предвидени в проекта дейности. Това гарантира развитието и утвърждаването на този вид иновативна по съдържание услуга както за страната, така и за югоизточната част на Европа. Изпълнението на дейностите по проекта е в подкрепа на дефинираните за услугата потребителски групи както в процеса на социална адаптация по време на процеса на лечение и след това, така и в последващите стъпки на ресоциализация и реинтеграция на децата и техните семейства. При максимална степен на удовлетвореност от страна на потребителите до настоящия момент Центърът е осигурил незаменима квалифицирана подкрепа на значителен брой семейства, за някои от тях повече от веднъж.

Вече пълни три години центърът успява да приеме и обслужи до пълния му капацитет деца и техните родители, преборили се с тежкото заболяване.

Община Костинброд не е спирала да помага и съдейства на центъра. Това е една разработена и утвърждаваща се услуга за подпомагане на семейства и деца с онкохематологични заболявания, която добавя още една възможност за подпомагане на тези потребители в процеса на преодоляване на трудностите по време на лечението и при възстановителния процес.

➡️За повече информация за възстановителния център:

1️⃣ https://kostinbrod.bg/archives/31013

2️⃣ https://kostinbrod.bg/archives/31677

9646 посещения общо 1 посещения за деня
Поредната добра новина! Осигурени са средствата за дейността на Възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания в село Опицвет!