Това е поредният спечелен инфраструктурен проект с инвеститор “Клас А” в община Костинброд.

Правителството одобри близо 800 хил. лева по насърчителна мярка за изграждане на пътна инфраструктура в община Костинброд. Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

От бюджета на Министерството на иновациите и растежа за 2023 г. на Община Костинброд ще се предоставят средства в размер до 796 000 лв. с ДДС за реконструкция на елементи на общинска пътна инфраструктура: ,,Основен ремонт на ул. ,,Обора“, гр. Костинброд в участъка от ОТ 224Р до ОТ 224Л“ и „Основен ремонт на ул. ,,Септември“, гр. Костинброд в участъка от ОТ 224Д, при кръстовището с ул. Обора“ ДО от 2240″.

Инфраструктурата се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ инвестиционен проект „Разширяване на промишлено предприятие за производство на шоколадови изделия“ в гр. Костинброд на „Интерион“ АД.

Инвестицията по проекта е в размер на 10.5 млн. лв.

Предвидените улици за основен ремонт са в изключително лошо експлоатационно състояние. Те представляват единствен подход до предприятията в изграждащата се и разширяваща промишлена зона- 3 в град Костинброд.

С ремонтирането на улиците ще се подобри транспортният достъп до зоната. Това е предпоставка за привличането на нови инвеститори и създаване на допълнителна заетост.

Ще се подобри и екологичната обстановка в района.

Реконструираната техническа инфраструктура ще обслужва и други ползватели: ,,ТЕДИ КОМЕРС“ ЕТ, ,,ПЛАСТМАСА“ ЕООД, ,,ПОПП“ ЕООД, ,,КОБИ“ ООД, „РОС КОМПЛЕКТ’ ООД, ,,БМ ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ’ ЕООД, и др. и всички съществуващи и бъдещи инвеститори и потенциални физически/юридически лица.

11727 посещения общо 1 посещения за деня
В град Костинброд улиците “Обора” и “Септември” ще бъдат асфалтирани!