80 посещения общо 1 посещения за деня
ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: свободна длъжност старши експерт „Сигурност на информацията, управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка“ в Общинска администрация Костинброд.