На 19 януари 2024г., се проведе „символична първа копка“ на регионален събирателен център за разделно депониране на отпадъци.

Община Костинброд заема водеща позиция в инициативата за създаване на регионален център за депониране на отпадъци, който ще играе ключова роля в устойчивото развитие и екологичната отговорност на региона. Този проект е част от постоянните усилия на общината за подобряване на качеството на живот на гражданите и опазване на околната среда.

Новият център ще се намира в Регионално ДЕПО – Костинброд, обслужващо се от „Костинброд ЕКО“.

Община Костинброд не веднъж е споменавала, че има иновативни решения за производство на висок клас рециклирани строителни материали. Амбицията на ръководството на общината от изминалия мандат е да се изгради регионален център на наша територия, обслужващ освен жителите на общината, но и съседни общини. Такъв център е важен за общината, защото през последните 2 години се изчистиха над 500 дка частни и общински земи от отпадъци – предимно строителни.

През 2023 г. кметът на община Костинброд – г-н Трайко Младенов и председателя на общински съвет Костинброд – д-р Атанас Тенев посетиха заедно с партньорите от Костинброд Еко /ръководителите на регионалното депо за събиране на отпадъци, което развива своята дейност на територията на общината ни / център за разделно събиране на отпадъците в гр. Ген – Белгия.

Там представителите на община Костинброд се запознаха с добри практики и начина на опериране и управление на ДЕПО, каквото ще има и в нашата община. Основната цел е гражданите с лични превозни средства да посещават центъра, да се чекират на входът му и да разпределят отпадъкът от домакинството и от дворът си в различни контейнери – за храсти, пластмаса, дърво, стъкло, гипсо – картон и др.

По този начин, осъществявайки разделно разпределение на отпадъка в съответния център и съответно чекиране с карта /издадена от общината/, гражданите ще може да намаляват такса смет при новия, който ще се наложи от 2025 г. модел на таксуване, а именно “замърсителят плаща”.

Представителите на община Костинбтод видяха как белгийци – мъже, жени идват с личните си автомобили – джипове, леки коли с ремаркета, бусове и сами отивайки до различните видове контейнери оставят различен вид отпадък / болклук.

На днешното мероприятие в община Костинброд присъстваха г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, инж. Габриела Трайкова, инж. Теодора Гогова и г-н Александър Ненов – за.-кметове на община Костинброд, общинските съветници г-жа Даниела Станкова, инж. Красимир Дебеляшки, г-н Валентин Делчев и г-жа Мариела Средкова, г-жа Теодора Вълчева и г-н Иво Трингов от „Костинброд ЕКО“. Присъстваха още служители от общинска администрация- Костинброд, директори и служители от общински центрове и представители на фирмата изпълнител – „Маридел 2012“ ЕООД.

Водосвет за здраве и молитва за успех отслужи отец Харитон от „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Костинброд.

Кметът на община Костинброд благодари на всички присъстващи, че са дошли днес, пожела успех на фирмата изпълнител и заяви:

„ През годините Регионално ДЕПО-Костинброд е бил домакин на комисията по околна среда към Народното събрание. Ще се постараем след реализирането на Регионалния център, а и в близост на проекта за сепарираща и компостираща инсталация, отново да покажем какво сме направили и да бъдем пример не само за Софийска област, но и за България.„

За подробности за самия Регионален център за депониране на отпадъци обясни инж. Красимир Дебеляшки, който до скоро бе главен Еколог на община Костинброд, а в момента е председател на комисията по Местно самоуправление в Общински съвет – Костинброд:

„Това е едно изключително важно съоръжение за община Костинброд и целия регион. Площадката ще представлява предаване от населението на електрическо оборудване, едрогабаритни отпадъци и всякакъв вид отпадък, който не може да се изхвърли в контейнерите. Сигурен съм, че проектът ще спомага за чистотата в общината! Пожелавам успех!”, заяви общинският съветник.

В последните години проблемът със застрашаването на околната среда и нашето здраве стана все по-актуален, поради увеличаването на производството и консумацията. Общината Костинброд предприе необходимите стъпки за създаване на модерен и ефективен център за обработка и депониране на отпадъци, който ще допринесе за минимизиране на негативните екологични въздействия.

Създаването на такъв модерен център не само ще намали броя на депата и близки сметища, но и ще улесни контрола и управлението на отпадъците.

Амбицията на община Костинброд и на регионалното депо за отпадъци – оперирано от фирма “Костинброд Еко” ООД е съответния център за разделно събиране на отпадъци да е еталон по рода и функционалността си на регионално, областно и национално ниво, както и максимален брой жители на общината ни да се възползват от него.

Община Костинброд за в бъдеще планира провеждането на кампания, с цел повишаване на осведомеността на гражданите за важността на правилното управление на отпадъците.

4424 посещения общо 2 посещения за деня
Още едно удобство за жителите на община Костинброд ще се реализира на наша територия