На 18 януари 2024г., в град Костинброд се проведе работна среща с представители на ЕРМ Запад.

Само дни след разговора с Министъра на енергетиката и представители на ЕСО, кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов се срещна с Виктор Станчев – Член на Управителния съвет на ЕРМ Запад.

На срещата присъстваха още г-н Свилен Пешев, г-н Йордан Соколов и г-н Борислав Шумаров от ЕРМ Запад, отговарящи за София област и в частност за община Костинброд.

От страна на община Костинброд присъстваха д-р Атанас Тенев – Председател на Общински съвет – Костинброд, инж. Габриела Трайкова, инж. Теодора Гогова и г-н Александър Ненов заместник кметове на община Костинброд, г-н Борислав Борисов – кмет на село Петърч, г-н Евгений Кирилов – кмет на село Драговищица, г-н Симеон Спасов – кмет на село Голяновци, г-жа Гергана Величкова – кмет на село Опицвет, г-жа Искра Лазарова – кмет на село Чибаовци, г-жа Искра Димитрова – кмет на село Градец и село Царичина, г-н Цветан Борисов – кмет на село Безден, г-жа Емилия Костова – кметски наместник на село Богьовци, г-н Добри Тодоров – кметски наместник на селата Дръмша, Дреново и Понор, и г-н Бойко Борисов – кметски наместник на село Бучин проход.

Кметът на община Костинброд поиска обяснение защо часът на обявяване за отстраняване на авариите никога не се спазва и през ноември месец се стигна до там общинска администрация да сменя часа на възстановяване на тока няколко пъти.

Г-н Виктор Станчев като член на управителния съвет на ЕРМ Запад обясни, че прогнозно време се подава от екипите на място към централата на ЕРМ Запад. Проблемът в случая през ноември бе обледяването на трасето и стотиците паднали дървета. Поради сложната обстановка и трудно достъпната гориста местност екипите по отстраняването на авариите не успяваха да отстранят авариите за времето дадено от ЕРМ Запад.

Това, което обещаха представителите на ЕРМ Запад е да се огледат всички трасета на електропроводи и да се направят проверки на всички уредби на помпени станции в община Костинброд.

От април месец 2024 година ще стартира кампания по кастрене на дървета в така наречените просеки, обхващащи хоризонталното разстояние между короната на дърветата и далекопроводите. Още от другия месец с кметовете на населени места в община Костинброд ще бъдат обходени трасетата и съдействайки си с електроразпределителното дружество до есента на 2024г. ще се обработят проблемите участъци.

Един от сериозните проблеми на ЕРМ запад е, че от години не се прави санитарна сеч до трасетата в планините.

Кметът на община Костинброд заяви, че ще съдейства за сервитутите на гористите местности, ще го обсъди на следващ етап с държавно горско стопанство Сливница и ще настоява за извършване на санитарни прочиствания от паднали и болни дървета, намиращи се на границата на просеките, през които преминава електро мрежата.

Ще бъде стартирана и информационна кампания за жителите кога и как ще се правят подобрения в велектроразпределителната мрежа.

ЕРМ Запад със съдействието на Община Костинброд започва премахване на всички клони и дървета в града и селата, които застрашават електроразпределителната мрежа.

Ще помолим за разбиране и максимално съдействие от жителите на населените места за дърветата, които се намират в частните имоти и за опасните клони надвиснали над жиците, които се намират на улицата.

На срещата още стана ясно, че Електроенергийният системен оператор ЕСО ще реновира подстанцията в началото на град Костинброд. Мащабна реконструкция се очаква през 2024 г., което ще доведе до повишаване на мощността към Индустриалните и жилищните зони в град Костинброд.

ЕРМ Запад пое ангажимент да постави нови щъркелови гнезда на липсващи такива или да се подменят стари. Даде се за пример село Петърч- там гнездят повече от 50 двойки щъркели.

Срещите с ЕРМ Запад няма да престанат, докато община Костинброд не гарантира на своите жители, че ноември 2023 година няма да се повтори. Следващата среща ще бъде с Държавно горско стопанство „Сливница” и ВиК – София област.

11818 посещения общо 1 посещения за деня
Продължават работните срещи във връзка с проблемите с прекъсванията на електрозахранването заради сложната метеорологична обстановка в края на ноември 2023 г.