40 посещения общо 1 посещения за деня
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА НАЧИНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР „ЕКОЛОГИЯ, ГОРСКО И СЕЛСКО СТОПАНСТВО“