На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг се отправи покана до местната общност – всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности и ползват услугите на територията на община Костинброд  за обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Костинброд, при следните параметри:

Предназначение на кредита – повишаване общественото благосъстояние от физическо, здравно и социално естество чрез реализиране на проекти за здравни нужди на жителите на община Костинброд, важни социални дейности и повишаване нивото на административните услуги от страна на общинска администрация – Костинброд и държавните институции ;

Цели:

Закупуване на недвижим имот – помещения, етаж от сграда, сграда и последващ ремонт за  осъществяване на административните функции на община Костинброд и други държавни дейности – в момента служители на общинска администрация Костинброд ползват кабинети от около 12 кв.м, като в един кабинет са по 4-5 служители, това натоварва изключително много административната работа на служителите. Община Костинброд работи много и  в сътрудничество с всички институции, разположени на територията й, като повечето ползват безвъзмездно помещения общинска собственост – НАП, РСПБЗГ Костинброд, РУ Костинброд, Районен съд Костинброд. При възможност община Костинброд може да предостави помещения на Бюрото по труда, Държавно горско стопанство и други държавни институции, които да бъдат на едно място заедно с услугите от страна на общината да се предлагат на едно място  ;

Закупуване на трети етаж от поликлиника гр. Костинброд и последващ ремонт.- общинска администрация Костинброд работи усилено в социалната сфера и осигуряване на медицински услуги на населението й. През годините общински съвет Костинброд е взел много решения за предоставяне на помещения на медицински лица, на символичен наем, с цел обезпечаване нуждите на населението. Също така е проведена процедура за закупуване на част от втори етаж от сградата на поликлиника  гр. Костинброд, където ще бъде изграден образно – диагностичен център . След решение на общински съвет Костинброд се закупи оборудване за образна диагностика – рентген, ехограф и мамограф.

В момента част от помещенията, общинска собственост в поликлиниката са отдадени под наем за медицински цели, в другата част са разположени центрове за социални услуги и ДСП Костинброд.

В сградата на поликлиниката целият трети етаж е частна собственост. Собствениците не отдават под наем тези помещения и не се използват. Община Костинброд има намерение да развива сградата и да търси възможност за цялостното й обновяване в социално – здравен център.

Община Костинброд иска да осигури условия за развитие на медицинските услуги на територията й;

Закупуване на земя за гробищен парк гр. Костинброд I-ви район- общинска администрация Костинброд е провела проучване за подходящ терен за бъдещо разширение на  гробищен парк I –ви район на гр. Костинброд. Избраният имот е в непосредствена близост до съществуващия гробищен парк и е достатъчно голям за разширението му;

На общественото обсъждане присъства кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов, главният счетоводител на община Костинброд, г-жа Анита Кръстанова , общински съветници, служители на общинска администрация и граждани.

126 посещения общо 1 посещения за деня
На 12 април 2024 г. от 16.00 часа в Информационен център – гр. Костинброд се проведе обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен общински дълг на община Костинброд