На проведеното днес /18.04.2024г./ в Благоевград Общо събрание на Сдружение на Югозападните общини, бяха приети отчета за дейността на организацията за миналата година, финансовия отчет, както и отчета на Контрольора.Делегатите оцениха високо дейността на Сдружението и приеха амбициозна работна програма и бюджет за 2024 година.

Освен това, за мандат от четири години, бяха избрани нови членове на Управителен съвет, Контрольор и Заместник контрольор.

Членове на новия Управителен съвет са: г-н Трайко Младенов – Кмет на община Костинброд, г-н Методи Байкушев – Кмет на община Благоевград, г-н Атанас Стоянов – Кмет на община Сандански, г-н Стойчо Баненски – Кмет на община Банско, г-н Емил Илиев – Кмет на община Струмяни,  г-н Васко Стоилков – Кмет на община Сливница и инж. Ангел Жиланов – Кмет на община Горна Малина.

За Председател на Управителния съвет беше избран г-н Атанас Стоянов – Кмет на община Сандански.

На общото събрание на СЮЗО присъства и д-р Атанас Тенев – председател на Общински съвет – Костинброд.

Ползотворна и успешна работа на новоизбраните членове на ръководните органи на СЮЗО!

3359 посещения общо 2 посещения за деня
Кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов, е сред новоизбраните членове на ръководните органи на Сдружението на Югозападните общини