ДО ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД
УВЕДОМЛЕНИЕ
С настоящото Ви уведомяваме, че от 20.05.2024г. /понеделник/ стартира изпълнението на обект: “Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Костинброд, Етап II – SFO 1401 / SFO1400 / Костинброд – Петърч – Безден/ от км 0+000 до км 1+910 (общинският път преминава в населеното място през ул. Обединена) – 1896.14 m., гр. Костинброд“, което ще наложи известни неудобства при придвижване с МПС и обществен транспорт по ул. „Обединена“ (от отсечката от ул. „Момчил Войвода“ до кръстовището с ул.“Юрий Гагарин“ (при магазин „Букет“).

Във връзка с горното, моля имайте предвид, че своевременно ще Ви уведомяваме за всяка организация на обекта, която би наложила съществени изменения по маршрута.

2809 посещения общо 1 посещения за деня
УВЕДОМЛЕНИЕ