Днес, 17.05.2024г. се състоя церемония „Първа копка“ на ул. Обединена, гр. Костинброд.

На събитието присъстваха г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, който откри официално церемонията, заместник-кметовете – инж. Теодора Гогова, инж. Габриела Трайкова и Александър Ненов, Председателят на Общински съвет – Костинброд д-р Атанас Тенев, общински съветници, служители на общинската администрация, както и жители на град Костинброд. Сред присъстващите бяха и представителите на фирмата, избрана за изпълнител на дейностите по проекта – „Меаца“ ЕООД и управителят на фирма „Интерион“, намираща се в Индустриална зона 3.

Отец Николай от храм „Св. Св. Кирил и Методий“ отслужи водосвет и пожела безаварийна работа на фирмата изпълнител.

Проект „ Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Костинброд“- Етап II – SFO 1401 от км 0+000 до 1+910 ул. Обединена от ул. „Момчил Войвода“ до кръстовище „Букет“ е част от големия проект на община Костинброд, включващ и

Проект „ Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Костинброд“- Етап III – SFO 1402 /II-81/ ул. „Славянска“ от Първи район до кръгово движение „Белица“;

Напомняме, че отсечката от голямото кръгово до кръстовището с ул. „Момчил Войвода“ е в процес на приключване на обществена поръчка, средствата са по проект с Държавен Фонд „Земеделие“ за „Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Костинброд – Етап I“.

Освен двете улици „Славянска“ и „Обединена“ започва и асфалтирането на улиците “8-ми март” и “Любен Каравелов”, като средствата за тях са от общинския бюджет, а улица “Възход” ще бъде асфалтирана със средства от Министерство на земеделието. Ул. „Обора“ също предстои да се асфалтира. От бюджета на Министерството на иновациите и растежа за 2024 г. на Община Костинброд ще се предоставят средства за реконструкция на елементи на общинска пътна инфраструктура: ,,Основен ремонт на ул. ,,Обора“, гр. Костинброд и „Основен ремонт на ул. ,,Септември“, гр. Костинброд.

Основната цел на проектите са насърчаването на социалното приобщаване, намаляване на бедността, подобряване качеството на живот в община Костинброд и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на достъпа на населението до работни места и публични услуги, посредством подновена улична инфраструктура.

5131 посещения общо 1 посещения за деня
Стартира рехабилитацията на една от най-дългите улици, минаващи през град Костинброд – ул. „Обединена“