🇧🇬 Община Костинброд, заедно с всички училища и детски градини организира шествие и концерт по случай 24-ти май – Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

📚 24 май –Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност е един от най- хубавите български официални празници. На тази дата честваме празника на Светите братя Кирил и Методий – създателите на глаголицата, основа на кирилицата, която се използва повече от 300 милиона души и до днес. Днес пред Общинска администрация-Костинброд се събраха всички училища от общината.

📌 През ул „Обединена“ и ул.”Охрид” премина празничното шествие към централния градски площад “Иван Вазов”.

В ученическото шествие се включиха възпитаници и техните ръководители от Първо ОУ “Васил Левски”, Второ ОУ “Васил Левски”, СУ “Д-р Петър Берон”, ПГВМСС “Св. Георги Победоносец”, НУ „Отец Паисий“, село Драговищица, кметът на община Костинброд – г-н Трайко Младенов, председателят на ОбС-Костинброд – д-р Атанас Тенев, заместник-кметът на община Костинброд г-н Александър Ненов, служители на Общинска администрация, Общински съветници, директори на училища – г-жа Даниела Борисова – Първо ОУ “Васил Левски”, г-жа Красимира Манова – Второ ОУ “Васил Левски”, г-н Кирил Станев – СУ “Д-р Петър Берон”, г-н Светослав Иванов – директор на ПГВМСС, Юлияна Лозанова- директор на НУ ”Отец Паисий”, с.Драговищица, г-жа Весела Манова- директор на ДГ”Пролет”, г-жа Румяна Аврамова- директор на ДГ“Детелина“, г-жа Зоя Йорданова- директор на ДГ „Радост“, г-жа Евелина Арсова- директор на ДГ „Виолина“, учители, родители, деца и жители от община Костинброд.

👧🧒 На сцена на централния градски площад “Иван Вазов”, г-н Трайко Младенов поздрави всички присъстващи и подчерта няколко важни факти за образованието в община Костинброд. „ Днес е Ден, в който трябва да бъдем всички заедно! Обръщам се към всички Вас – Нека днешния ден даде началото на една нова традиция. Традиция, която да е свързана с това да честваме подобаващо 24 май. Един от най-светлите български празници! Пожелавам си тази традиция да се съхрани и нашите деца и внуци след години да се събират тук, на централния ни градски площад, защото ние сме българи, ние сме костинбродчани и трябва да бъдем винаги заедно! За образованието в общината: не спираме да градим, не спираме да реновираме училищата и детските градини. Такъв пример е новата детска градина, която ще отвори врати другата година. Отделяме всяка година средства за всички училища, за да запазим сградния фонд и да изглеждат като едни архитектурни бижута! Реновираме изцяло две читалища, надграждаме останалите. Честит празник! Честит 24 май!“

⭐️ Празничната програма бе създадена от г-жа Красимира Манова – директор на Второ ОУ „Васил Левски“. Концертната част се състоя с изяви на възпитаници от училищата в община Костинброд.

🔷Първи на сцената се изявиха ученици от Начално училище „Отец Паисий“, с. Драговищица, с песента „На Кирил и Методий“.

🔷Последва изпълнението на Средно училище „Д-р Петър Берон“ – „Приятели“.

🔷Ученици от Второ Основно училище „Васил Левски“ представиха мажоретен танц и песен „Обичам те, България“.

🔷На сцената видяхме Български фолклорен танц, с участието на ученици от ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“.

За финал на празничните изяви бяха първо Основно училище „Васил Левски“ с компилацията „Върви, народе възродени“.

🇧🇬Много учители бяха наградени от кмета на община Костинброд с грамота и юбилеен плакет в знак на уважение и признателност от общността за изключителен творчески принос в развитието и утвърждаването на постиженията на българското образование.

🇧🇬От Първо ОУ „ Васил Левски“ гр. Костинброд бе наградена г-жа Даниела Борисова- Милутинович- Дългогодишна всеотдайна дейност за издигане авторитета на училището. Участва във всички общински мероприятия в продължение на 25 години. Участва в национални и международни форуми, на които популяризира образованието в община Костинброд. С принос в иницииране и реализиране на иновативни подходи и образователни политики в училищното управление. Участва в разработване и реализиране на международни образователни проекти- ЕРАЗЪМ+ и създаде паралелка с изучаване на унгарски език.

🏆Г-жа Лина Александрова- усърдна и всеотдайна работа, за издигане авторитета на училището, добро име пред родители и ученици. Г-жа Александрова е извела 9 випуска.

🏆Г-н Георги Митов- Дългогодишен учител по физическо възпитание и спорт. Взима активно участие във всички организирани мероприятия на общинско ниво, многобройни купи и грамоти получени от участие в състезания.

🇧🇬От Второ ОУ „Васил Левски“ гр. Костинброд бяха наградени:

🏆Г-жа Екатерина Михайлова – изгражда авторитета на училището с множество фолклорни изяви и участия в изложби- базари, организирани от общината.

🏆Г-жа Зорница Найденова- популяризира училищните спортни отбори и участията им на общинско ниво.

🏆Г-жа Мария Иванова – има заслуги в съхраняването и обогатяването на традициите в българското образование, непрекъснатия й стремеж за разнообразяване на научния процес, водещ до личностно израстване на учениците и реформирането им като активни граждани.

🇧🇬От СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Костинброд се наградиха:

🏆Г-жа Ели Виденова Аначкова- дългогодишен директор на училището. Умело съчетавайки наследените добри традиции с усета към новото, тя постави началото на иновативни педагогически практики не само на местно, но и на национално равнище. Под нейното ръководство Средно училище „д-р П. Берон“ се утвърди сред водещите образователни институции в Софийска област.

🏆Г-жа Надя Асенова- обичан и успешен преподавател по български език и литература, активен участник в културния живот на местната общност.

🏆Г-жа Екатерина Трайческа- млад и вдъхновен учител по изобразително изкуство с множество постижения на своите ученици на местно, регионално и международно ниво.

🇧🇬От ПГВМСС “ Св. Георги Победоносец” се награди г-жа Даниела Петрова – зам.-директор. Усърдна и всеотдайна към всички. С активното си участие издига авторитета на професионалната гимназия.

🇧🇬От ОУ „Отец Паисий“ с.Петърч се наградиха:

🏆Г-жа Красимира Николова- начален учител, с активно участие в разработването на национални програми и проекти, за които училището кандидатства.

🏆Г-н Николай Георгиев- учител по физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап, с постигнати високи резултати на учениците в областта на спорта.

🏆Г-жа Людмила Григорова- учител по природни науки в прогимназиален етап, с дългогодишна работа в ОУ „Отец Паисий“ и постигнати високи резултати на учениците в областта на природните науки.

🇧🇬От ДГ „Пролет“ – гр. Костинброд се наградиха:

🏆Г-жа Гюргена Николова – старши учител със значим принос в образователно възпитателната дейност и издигане авторитета на детската градина.

🏆Г-жа Ани Велкова – главен учител с високи постижения в образователната сфера и издигане авторитета на детската градина.

🇧🇬От ДГ „Радост“- гр. Костинброд приз получи г-жа Зоя Йорданова- Целият й професионален път преминава през образователната система и е единствения директор на ДГ „ Радост“ от 2005 г. С принос в системата на образованието в община Костинброд. На последното провело се оценяване от националния инспекторат по образованието, ДГ„ Радост“ с директор г-жа Йорданова е на 2-ро място в областта.

🇧🇬От ДГ „Виолина“ – Петърч“ са наградени:

🏆Г-жа Милена Спиридонова – учител от IV група. Усмихната и обичана от колеги, родители и деца. Изключително отдадена на работата си.

🏆Г-жа Боряна Петкова Соколова – главен учител с дългогодишен стаж. Прекрасен педагог доказал се с годините.

🇧🇬От ДГ „Детелина“- с. Драговищица са награди г-жа Благовеста Благоева Илиева- Вече 5 години в ДГ „Детелина“, с безкрайно добро отношение към децата, родители и колегите.

🔷Г-н Александър Ненов- заместник-кмет Община Костинброд, и д-р Атанас Тенев- председател на Общински съвет – Костинброд връчиха юбилеен плакет в знак на уважение и признателност от общността за изключителен принос в опазване на традициите, богатството и многообразието на българската култура и развитие на читалищната дейност на:

🔶НЧ „Иван Вазов-1947“, гр. Костинброд – за отличия на театрален състав „Цветан Станков“ и призовете за главни роли на най-големите театрални фестивали в България. За успешно провеждане на Международен Фолклорен фестивал „Шопски наниз“, фестивал на бойните изкуства „Кацу Джин Кен“ и единствения музикален фестивал в Софийска област за деца – „Парад на детската забавна песен“.

🔶НЧ „Заря – 1914“, гр. Костинброд – за запазване на традициите, фолклора на Лазаровден и отличия на Танцов състав „Зора“. За успешно провеждане на Международен Фолклорен фестивал „Шопски наниз“

🔶НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1890“- за запазване на традициите, фолклора на Сирни заговезни, организирането на Тодоровден и отличия на Танцов състав „Ритъмчета“ в международни фестивали.

🔶НЧ „Нов живот – 1919“, с. Петърч – за отличия от международни фестивали на ТС „Релакс“ и отбелязване на всички събития на село Петърч

🔶НЧ „Георги Сава Раковски – 1928“, с. Драговищица – за невероятни сценични изяви, хореография , режисура и отличия от международни фестивали на ТШ „ЕмиДанс“ и МШ „Омая“

🔶НЧ „Елин Пелин – 1930“, с. Голяновци – за участие във всички събития на община Костинброд с ТС „Хоп троп“

🔶НЧ „Труд и просвета – 1941“, с. Градец – за успешното провеждане на Фестивал „Хайдушки ручей“ и изяви на ТС „Хайдушки ручей“

🔶НЧ „Разум – 1922“, с. Опицвет – за изяви на ТС „Омайниче“ и запазване на фолклорните традиции в село Опицвет

🔶НЧ „Илинден – 2012“, с. Безден- за изяви и запазване на фолклорните традиции в село Безден

🔶НЧ „Иван Вазов-1957“, с. Безден- за изяви и запазване на фолклорните традиции в село Безден

🔶НЧ „Развитие – 1933“, с. Чибаовци- за изяви и запазване на фолклорните традиции в село Чибаовци

 

👏Честито на всички за получените признания!

🇧🇬📚Честит 24 май! Да ни е честит най-светлият празник, да бъде свято името на Св. Св. Кирил и Методий!

5658 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд, заедно с всички училища и детски градини организира шествие и концерт по случай 24-ти май – Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.