На срещата присъстваха: общински съветници от двете общини, сред които г-жа Анелия Велева – Председател на комисията по транспорт в общински съвет- Костинброд, г-н Гергин Борисов- член на комисия по транспорт и пътна безопасност към Столичен ОбС, инж. Теодора Гогова – зам.-кмет на община Костинброд, г-жа Лора Емануилова – директор Дирекция “ТТО и ОП и П”, г-н Михаил Геошев – управител на “Общински превози Костинброд” и г-н Петър Мънъри- експерт от дирекция „Транспорт“ – Столична община.

На работната среща за обществения автобусен транспорт бяха обсъдени следните възможности:

✔️Софийските автобусни спирки – при метростанция „Бели Дунав“, спирката на ул. „Ломско шосе“ при 61-во ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и спирката на ул. „Ломско шосе“- кв.“Обеля“-2 да важат и за костинбродските линии;

✔️На табелите с разписанията на автобусите в гр. София да има и уеднаквени с тях табелки за костинбродските линии;

✔️Да бъде генерирана информация за разписанията на обществения транспорт по линии от/до община Костинброд, като същите да бъдат достъпни в Google Maps.

Представителите на общинските съвети се разбраха за бъдещи работни срещи в различни насоки, една от които е добавяне на разписанията на костинбродските линии към софийските, така че търсещите в Google Maps да получават вариантите с обществения транспорт. Обсъдени бяха идеите в бъдеще за единен транспорт и/ или единна билетна система.

Община Костинброд продължава надграждането на транспорта. Ще продължава да отстоява и изисква от Столична община мястото на костинбродския транспорт в софийската транспортна мрежа.

Ежедневно в столицата влизат десетки ученици и работещи наши жителя. За нас е важно тяхното удобство!

141 посещения общо 1 посещения за деня
На 27.05.2024г. /понеделник / кметът на Община Костинброд, г-н Трайко Младенов и кметът на район “Връбница”, г-н Румен Костадинов проведоха работна среща, относно обществения автобусен транспорт