Оценката и класирането на представените поетични творби ще се извърши от специална комисия, назначена от кмета на община Костинброд с участието на доказани специалисти с подходящо литературно образование и необходимата експертиза.

Наградният фонд за класираните на първите три места творби в конкурса е както следва:

  • за първо място – 600 лева
  • за второ място – 400 лева
  • за трето място – 200 лева

Срокът за предаване на творбите е до 20.06.2016г. на адрес : ул.Охрид 1в „Център за информация и услуги на гражданите“ и на email : pr_obshtinakostinbrod@abv.bg

3083 посещения общо 1 посещения за деня
ОБЩИНА КОСТИНБРОД ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН КОНКУРС ЗА ПИСАНЕ НА ТЕКСТ ЗА ХИМН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД