31.03.2016

Съобщение – пълен текст

Заявление

2510 посещения общо 1 посещения за деня
Съобщение – на вниманието на родителите. Срокове за кандидатстване, приемане и записване на деца в общинските обединени детски заведения и целодневни детски градини