На 06.04.2016г. в сградата на общинска администрация Костинброд беше организирана иизнесена приемна на областният управител на Софийска област г-жа Росица Иванова.

Много граждани от територията на цялата община дойдоха да се видят с областнияуправител и да потърсятотговор на проблемите, на които ги интересуват и вълнуват.

Жители от гр.Костинброд, с.Петърч и юридически лица, представиха своите казуси, за чието решаване е необходима компетентната помощ и съдействие на областният управител.

Г-жа Иванова обърна необходимото внимание и отдели съответното време.

Областният управител изказа благодарността си за оранизацията и съдействието на общинска администрация Костинброд, като подчерта, че областна администрация и община Костинброд работят в тясно взаимоодействие и синхрон.

От страна на кмета на община Костинброд г-н Трайко Младенов и председателя на общински съвет Костинброд д-р Атанас Тенев изказаха благодарност на областния управител за изказаната отзивчивост и своето положително отношение към изнесените приемни и в същото време декларираха своята готовност да съдействат за приемните на територията на община Костинброд.

3241 посещения общо 1 посещения за деня
Изнесена приемна на Областния управител на Софийска област за граждани