На  07.04.2016г. г-н Илия Луков посети децата от Център за обществена подкрепа (ЦОП) и децата от Дневен Център за работа с деца на улицата (ДЦРДУ). Поздрави ги за блестящото им представяне на празничният концерт по случай 3 март. Заедно той и децата пяха песни, той им подари дискове с негови песни. Децата го поздравиха с няколко изпяти песни и танци. Илия Луков ги насърчи да продължават да правят всички тези хубави неща, защото техните песни,танци и театрални изяви радват всички нас.

На събитието присъстваха г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, г-н Любен Кънчев – зам.кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев – председател на Общински съвет Костинброд.

В своите думи г-н Трайко Младенов за пореден път изказа своето възхищение и поздравление към децата от ДЦРДУ и ЦОП и им каза да продължават да бъдат все така добри и даряващи щастие и любов, защото те са гордостта на община Костинброд и всички ние се гордеем с тях.

3657 посещения общо 1 посещения за деня
Илия Луков посети децата от Център за обществена подкрепа и децата от Дневен Център за работа с деца на улицата