Документация

Документация (.doc)

Обявление

Подписано обявление

Решение

Подписано решение

11.05.2016
Решение № РД-05-190 от 10.05.2016 г.

06.07.2016
Протокол 2

27.07.2016
Съобщение

03.08.2016
Протокол № 1
Протокол № 3
Протокол № 4
Протокол № 5
Решение № РД-05-268/02.08.2016 г.

29.09.2016
Информация за сключен договор № 142 от 10.09.2016 г.
Публикация в АОП на Информация за сключен договор
Информация по преписката в АОП

Договор

Приложения

26.05.2022 г.
1.1. Адрес на публикацията в РОП: https://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F20_2014&id=1034530

 

08.11.2022
1. Обявление за приключил договор
1.1. Адрес на публикацията в РОП: ID 1039292 от 08.11.2022 г.
https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=1039292&newver=2

3877 посещения общо 1 посещения за деня
ОП-2016-4 „ Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Костинброд, свързани с подготовка за кандидатстване за подпомагане и последващо управление, отчитане и подготовка на тръжни процедури за избор на изпълнители по допустимите дейности за проектно предложение: „Изграждане на ул. „Тунджа“ – от ОТ 477 през ОТ 484 до площада; ул. „Синчец“ – от ОТ 470 до ОТ 482;ул. „Янтра“ – от ОТ 477 до ОТ 581; ул. „Букет“ – от ОТ 487 до ОТ 483/484; ул. „Преспа“ – от ОТ 539 до ул. „1-ви май“; ул. „Крайбрежна“ – от ОТ 577 до ОТ 637; ул. „Филип Тотю“ – от ОТ 637 до ОТ 636; ул. „Яворов“ – от ОТ 523 до ОТ 533; ул. „Герена“ – от ОТ 769 до ОТ 618; ул. „Хаджи Димитър“ – от ОТ 768 до 770Б; ул. „Шейново“ – от ОТ 684 до ОТ 756 ” и проектно предложение: „Изграждане на ул. Витоша – от ОТ309 до ОТ 341; ул. „Пирин“ – от ОТ 1015 до ул. Момчил Войвода; ул. „Гео Милев“ – от ОТ 341 до ОТ 348; и рехабилитация на ул. „Йордан Йовков“ – от ОТ 361 до ОТ 651” , финансирани със средства по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.