Документация

Документация (.doc)

Обявление

Подписано обявление

Решение

Подписано решение

25.05.2016
Протокол 1 и Протокол 1.1

03.06.2016
Обява

28.06.2016
Протокол №2
Протокол №3
Решение № РД-05-231/27.06.2016 г.

22.08.2016
Информация за сключен договор
Договор № 126 от 04.08.2016 г.
Приложения към договора и ценово предложение
Приложение към договора – Техническо предложение
Информация за преписката в АОП

27.05.2022 г.
1.1. Адрес на публикацията:https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F20_2014&id=1034645&mode=view
09.11.2022 г.
1.1. Адрес на публикацията:
https://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=1039306&_ga=GA1.2.900744170.1652694697&_gid=GA1.2.2050235963.1667909412&header=&header=print
09.11.2022 г.
1.1. Адрес на публикацията:
https://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=1039306&_ga=GA1.2.900744170.1652694697&_gid=GA1.2.2050235963.1667909412&header=&header=print
3592 посещения общо 1 посещения за деня
ОП – 2016 – 5 „Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и изпълнението на авторски надзор за Община Костинбродза проектно предложение: „Изграждане на ул.„Тунджа“ – от ОТ 477 през ОТ 484 до площада; ул.„Синчец“ – от ОТ 470 до ОТ 482; ул.„Янтра“ – от ОТ 477 до ОТ 581; ул. „Букет“ – от ОТ 487 до ОТ 483/484; ул. „Преспа“ – от ОТ 539 до ул.„1-ви май“; ул. „Крайбрежна“ – от ОТ 577 до ОТ 637; ул. „Филип Тотю“ – от ОТ 637 до ОТ 636; ул. „Яворов“ – от ОТ 523 до ОТ 533; ул.„Герена“ – от ОТ 769 до ОТ 618; ул. „Хаджи Димитър“ – от ОТ 768 до 770 Б; ул.„Шейново“ – от ОТ 684 до ОТ 756; и проектно предложение: „Изграждане на ул. Витоша – от ОТ 309 до ОТ 341; ул.„Пирин“ – от ОТ 1015 до ул. Момчил Войвода; ул.„Гео Милев“ – от ОТ 341 до ОТ 348; и рехабилитация на ул.„Йордан Йовков“ – от ОТ 361 до ОТ 651.“