На 13, 14, 15 април 2016г. община Костинброд предостави на учениците от СОУ „Д-р Петър Берон“  и ПГССТВМ „Св. Георги Победоносец“  възможността да посетят „Националният военноисторически музей“. Възпитаниците разгледаха обстойно музея. Запознаха се с цялостна информация за българската армия и за войните ,в които е участвала. Учениците се справиха отлично в отговорите на поставените им въпроси от екипа на музея. Бяха похвалени, че са повод за гордост на гр.Костинброд.

През тези три дни учениците бяха придружени от г-н Трайко Младенов кмет на община Костинброд, г-н Любен Кънчев  заместник-кмет на община Костинброд, г-н Иван Иванов Старши експерт ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ отдел „СОФИЯ ОБЛАСТ“ , г-н Димитър Георгиев ръководител на Общински инспекторат Костинброд  и г-н Александър Ненов – обществен ред и сигурност, защита на културно-историческото наследство и лични данни.

2922 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд предостави на учениците от СОУ „Д-р Петър Берон“ и ПГССТВМ „Св. Георги Победоносец“ възможността да посетят „Националния военноисторически музей“