През 1976г. се поставя началото на организирания туризъм в гр.Костинброд от г-н Славчо Славов. Той учредява туристическото дружество на 19.05.1976г. с присъствието на още 76 души в сградата на ДЗС Костинброд. Поради здравословни проблеми на 40 годишният юбилей на  пенсионерски клуб „Люляк“ г-н Славов не присъства, но съпругата му присъстваше от негово име.

Юбилея започна с поздравителна реч на г-жа Теменужка Топалова председателя на клуб „Люляк“. Тя благодари на всички за присъствието и после запозна присъстващите с доклад, който даде обширна информация  за създаването на туристическо дружество „Люляк“ , за дейността му през годините, до прекратяване на дейността на дружеството и отриването на пенсионерски клуб „Люляк“. Тя искренно благодари от свое име и от името на всички туристи на кмета на община Костинброд г-н Трайко Младенов, на обшинското ръководство и цялата общинска администрация, за съдействието и спомагането на клуба при всяко организиране на дейстност от пенсионерския клуб.

Г-жа Теменужка Топалова даде думата на г-н Трайко Младенов кмет на община Костинброд . Той поздрави всички за 40 годишния юбилей. Факта че членовете са толкова много и че са силни , ентусиазирани и единни радва всички. „Онова което аз мога да кажа с максимално уважение към всички ви с ръка  на сърцето е , че ние винаги ще помагаме с каквото можем и никога няма да ви пречим, аз го декларирам пред всички ви от мое име и от името на общинското ръководство.“ – г-н Младенов. На територията на община Костинброд за огромно съжаление няма еко пътеки, но г-н Младенов заедно с екипа в община Костинброд, ще работят в тази посока и ще направят всичко възможно за да постигнат положителни резултати в това направление. Ако се постигнат резултати в полза на еко пътеките ще е великолепно, защото имаме страхотна природа, на която за съжаление неможем да се радваме и разходим сред нея. „Мога да ви пожелая само всичко най-хубаво , весело изкарване днес и отново бъдете живи и здрави.“ – каза още кмета на община Костинброд г-н Трайко Младенов.

„Поздравявям ви че сте така единни, че сте така сдружени, това ми напомня на много хубави дни в този клуб. И дано още дълги години да действате така. Приятен ден ви желая на всички и  да сте живи и здрави.“ – г-жа Надежда Славова поздрави туристите от нейно име и от името на основателя на туристическото дружество г-н Славчо Славов.

2779 посещения общо 1 посещения за деня
40 годишен юбилей на ТД „Люляк“