Общинско предприятие “Социален патронаж” e специализирана социална институция с предмет на дейност предоставяне на социални услуги на територията на община Костинброд, а именно приготвяне и доставка на храна по домовете със специализиран транспорт, социална работа за подпомагане социалната реинтеграцията на самотни възрастни хора, деца, младежи и възрастни хора в неравностойно социално положение. Приготвянето на храната (закуска, обяд, вечеря) се извършва в ново кухненско оборудване по проект „Закупуване на кухненско оборудване за нуждите на социалния патронаж“, който общината спечели пред Фонд  „Социална закрила“. Повече информация можете да намерите в раздел Социален патронаж.

2509 посещения общо 1 посещения за деня
Социален патронаж